Các phương pháp khử sắt trong nước giếng khoan

#1
Nước giếng khoan nhiễm sắt là một hiện tượng phổ biến mà rất nhiều hộ gia đình sử dụng nguồn nước này gặp phải. Vậy, làm thế nào để xử lý nước giếng khoan nhiễm sắt một cách triệt để? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Các cách xử lý nước giếng khoan hiệu quả trong gia đình

1. Sử dụng phương pháp lắng

Phương pháp này thực chất là cách giúp tăng hàm lượng oxy cho nước, tạo điều kiện để Fe2+ oxy hóa thành Fe3+ (dạng kết tủa) để lắng xuống đáy bể. Qua đó, chúng ta có thể dễ dàng loại bỏ sắt ra khỏi nước bằng cách lọc để giữ lại.

Để thực hiện phương pháp này nước ngầm được làm thoáng (phun thành các hạt nhỏ) để tăng diện tích tiếp xúc với không khí, nhờ vậy nước hấp phụ O2 có trong không khí và một phần CO2 hoà tan trong nước sẽ tách ra khỏi nước.

2. Sử dụng vôi

Khi cho vôi vào nước thì độ pH của nước tăng lên. Ở điều kiện giày ion OH-, các ion Fe2+ thủy phân nhanh chóng thành Fe(OH)2 một phần lắng xuống, một phần tạo điều kiện thuận lợi cho sắt(II) chuyển hoá thành sắt (III), sắt (III) hyđroxyt và kết tụ thành bông cặn, lắng trong bể lắng và tách ra khỏi nước.

3. Sử dụng hóa chất

Đây được xem là phương pháp khử sắt trong nước giếng khoan dựa theo phương pháp lọc kết tủa của sắt. Các loại hóa chất thường dùng để khử sắt là: Cl2, KMnO4, O3,... Khi cho các loại hóa chất này vào nguồn nước nhiễm sắt thì sẽ xảy ra các phản ứng sau:

2Fe2+ + Cl2 + 6H2O → 2Fe(OH)3 ↓ + 2Cl- + 6H+
3Fe2+ + KMnO4 + 7H2O → 3Fe(OH)3 ↓ + MnO2 + K+ + 5H+

Xem tiếp: https://activatedcarbon.vn/cach-xu-ly-nuoc-gieng-khoan-nhiem-sat-hieu-qua.htm
 
Top