Chia sẻ về Hóa đơn điện tử là gì?

taiphamduc

New member
#1
Theo thông tư 32/2011/TT-BTC, hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

Hóa đơn điện tử là gì - Khái niệm

Hóa đơn điện tử được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định pháp luật và bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

proxy.php?image=https%3A%2F%2Feinvoice.vn%2FFileUpload%2FArticleMaterials%2Fimages%2Fhoa-don-dien-tu-la-gi.jpg&hash=24d429a39fb77d6fab13930c628f6fb8

Hóa đơn điện tử là gì?
Hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:
  • Hóa đơn xuất khẩu
  • Hóa đơn giá trị gia tăng
  • Hóa đơn bán hàng
  • Hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…
  • Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng,... hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.
Trên đây là chia sẻ ngắn gọn nhất về hóa đơn điện tử. Nếu như bạn đang quan tâm đến vấn đề này có thể comment xuống phía dưới để cùng nhau thảo luận nhé.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này
 
Top